Honey Orchid Phoenix Dan Cong

$150

Delicate Chouzhou Dancong with honey like and fruit aroma

25g